Smedjan


Smedjan byggdes med start 2013. Den har kontinuerligt ställts i ordning så att vi vid framförallt Gruvans Dag har kunnat hålla öppet för allmänheten för att visa smedjan och hur smide går till. Ibland har även erbjudits "provapå-tillfällen" för medlemmar. Under Corona-pandemin har den publika verksamheten legat nere och verksamheten riktad till medlemmar också.

Arbetet pågår dock med att iordningställa smedjan så att flera ska kunna smida samtigt. Målet är att  smidesverksamheten ska kunna komma igång någon gång under 2022.

Den 5 juni kommer smedjan vara öppen så att alla som vill kan kika in. Gruvans Dag planerar vi också att hålla smedjan öppen.

Välkomna då!

Är du intresserad att ta del av verksamheten i smedjan så kontakta Ulla Thessén Held på tel. 073-070 86 72


Byggandet av smedjan sponsrades av privatpersoner, företag och organisationer som fick köpa var sin stock i huset .Möjlighet finns att sponsra smedjan genom att "köpa" en stock. Man får då sitt namn inbränt på stocken.